Centar za suptropske kulture

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Centar za suptropsko vocarstvo

Centar za suptropsko vocarstvo

Centar za suptropske kulture u Baru datira od 1937. godine, kad je odlukom Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije osnovan kao Državna ogledna stanica za južne kulture u Baru. Kao Zavod za suptropske kulture ulazi 1964. godine u sastav Poljoprivrednog instituta (sada Biotehničkog fakulteta), a od 1997. kao Centar za suptropske kulture u kojem se od 2006. godine realizuje primijenjeni studijski program  ''Mediteranska poljoprivreda''. Glavne naučnoistraživačke oblasti su: maslinarstvo, agrumarstvo i listopadne suptropske kulture, kao i zaštitu suptropskih kultura od bolesti i štetočina. Naučnoistraživačke aktivnosti dominantno se realizuju kroz...