Centar za suptropske kulture

Info

Centar za suptropske kulture u Baru datira od 1937. godine, kad je odlukom Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije osnovan kao Državna ogledna stanica za južne kulture u Baru. Kao Zavod za suptropske kulture ulazi 1964. godine u sastav Poljoprivrednog instituta (sada Biotehničkog fakulteta), a od 1997. kao Centar za suptropske kulture u kojem se od 2006. godine realizuje primijenjeni studijski program  ''Mediteranska poljoprivreda''. Glavne naučnoistraživačke oblasti su: maslinarstvo, agrumarstvo i listopadne suptropske kulture, kao i zaštitu suptropskih kultura od bolesti i štetočina. Naučnoistraživačke aktivnosti dominantno se realizuju kroz...

Vijesti

Obavještenja

Aktuelno