Biotehnički fakultet

Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje Link
495 Ostalo Mobilnost studenata i osoblja između programskih i partnerskih zemalja (KA107) ERASMUS 2019-1-HR01-KA107-060718 BTF01-08-2019-31-07-2021
494 Invazivni komarci roda Aedes AIM - COST Action CA17108 BTF06-09-2018-05-09-2022
493 Ostalo Sprječavanje pojave vektorskih bolesti u oblasti Mediterana i Crnog mora kroz umrežavanje MediLabSecure 2 - DG-SANCO/EAHC and DEVCO/EuropeAid project (EU Health Programme and the EU Instrument for Stability) BTF07-01-2019-07-01-2022
492 Ostalo Razmjena znanja o upotrebi sterilisanih insekata i njima sličnih tehnika u cilju integrisanog upravljanja štetočinama i vektorima bolesti INT5155 - Joint FAO/IAEA BTF01-01-2016-13-11-2019
491 Ostalo Uspostavljanje programa genetske kontrole invazivnih komaraca roda Aedes RER5022-RTC - IAEA BTF01-01-2016-01-01-2020
489 Horizont 2020 Istraživačke infrastrukture vezane za kontrolu bolesti izazvanih vektorima: kroz šemu poziva: „Studija izvodljivosti uvoza, otpuštanja na terenu i procjena efikasnosti sterilisanih mužjaka Aedes albopictus vrste u Crnoj Gori''. INFRAVEC 2 - HORIZON 2020 BTF11-12-2017-31-12-2019
487 Istraživanja i matematička analiza modela naprednih sistema kontrole bolesti koje prenose komarci preko repelenata apliciranih nanotehnologijama IMAAC - COST Action CA16227 BTF21-09-2017-20-09-2020
486 Horizont 2020 Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policies SUPER-G Horizont 2020 - H2020-SFS-2017-2 – društveni izazovi BTF01-06-2018-31-05-2023
485 Bilateralni međunarodni Fitohemijski skrining soka divljeg nara (Punica granatum L.) Bilateralna naučno-tehnološka saradanja sa Republikom Slovenijom Granata_MneSi BTF01-08-2018-31-07-2020
484 Bilateralni međunarodni Novi pristup u proučavanju biologije tartufa i njihova primjena na prirodnim staništima u zasadima Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Slovenijom BTF01-07-2018-30-06-2020
483 Bilateralni međunarodni Adaptivni kapacitet bukve (Fagus sylvatica) duž visinskog transekta na Apeninima i na Balkanu UCG BTF i CNR (Istraživački savjet Italije)- Institut za bionauke i bioresurse. BTF01-01-2019-31-12-2021
477 Bilateralni međunarodni Biokontrola fitopatogenih gljiva prirodnim proizvodima porijeklom iz suptropskih biljaka reda Rosales Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Srbijom BTF01-01-2019-31-12-2020
476 Bilateralni međunarodni Tretman otpada iz mlinova za preradu masline Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Austrijom BTF01-01-2019-31-12-2020
475 Ostalo Individualna selekcija divljeg šipka (nara) iz heterogene prirodne populacije ISDŠ - Ministarstvo nauke Crne Gore - inovativni projekti BTF01-01-2018-31-12-2019
474 Bilateralni međunarodni Аltеrnаtivnа žitа i uljаricе kао izvоr zdrаvstvеnо bеzbjеdnе hrаnе i vаžnа sirоvinа zа prоizvоdnju biоgoriva Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Srbijom BTF31-10-2019-31-10-2019
473 Bilateralni međunarodni Probiotske i imunomodulatorne osobine odabranih sojeva L. lactis izolovanih iz hrane Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Slovenijom BTF01-08-2018-31-07-2020
458 Ostalo Sistemi podrške odlučivanju na bazi web platforme u cilju unaprijeđenja održivosti vinogradarskog sektora u Crnoj Gori i Italiji VITISUST BTF
457 Komplekas polerovirusa – prouzrokovač bolesti žućenja, ozbiljna prijetnja u proizvodnji paprika u regionu Mediterana BTF
454 Štetočine iz reda Hemiptera (Aphididae, Aleyrodidae i Psyllidae) na citrusima i njihovi prirodni neprijatelji u Crnoj Gori i NR Kini BTF
453 Saradnja Kine i Crne Gore u proučavanju bolesti jabuke i mogućnosti njihovog suzbijanja Bilateralna saradnja sa Kinom BTF
452 Efikasnost fungicida iz različitih hemijskih grupa za suzbijanje Spilocaea oleaginea – značajnog patogena masline BTF
451 Zdravstveni status urbanog zelenila na području Podgorice i Banje Luke, Bilateralna saradnja sa Bosnom i Hercegovinom BTF
450 Evaluacija i reprodukcija dominantnih sorti nara (Punica granatum L.) gajenih u Crnoj Gori i Hercegovini BTF
449 Unapređenje proizvodnje sjemenskog krompira kroz implementaciju novih tehnologija i EU legislative BTF
448 Distribucija hipogejnih gljiva na području Dinarida i metode kultivacije komercijalnih vrsta (Tartufi-tuber) BTF
447 Korelacija učestalosti nalaza parazita Marteilia refringens i hemocitnih neoplazmi u mediteranskoj dagnji gajenoj u crnogorskom dijelu Jadrana BTF
446 Utvrđivanje autentičnosti i kvaliteta maslinovog ulja. Istraživački i razvojni rad u oblasti obezbjeđivanja sledljivosti i održavanje distribuiranog metrološkog sistema nacionalnih standard maslinovog ulja na međunarodnom nivou BTF
445 Ekološki pristup zaštite masline korištenjem konsocijacije maslina – dalmatinski buhač BTF
444 Komparativna istraživanja ekologije i staništa divljači, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom BTF
443 Agroturizam u funkciji socioekonomskog razvoja ruralnih područja CG i HR, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom BTF
442 Očuvanje i unapređenje kvaliteta voća tipičnog za mediteransko područje: šipka (Punica granatum) i smokve (Ficus carica) BTF
441 Fragmentirane populacije šumskog drveća sa refugijalnih područja: anfiadritička veza BTF
440 Genetička relacija crnogorskih starih maslina i autohtonih gajenih sorti i italijanskih sorti maslina BTF
439 Unapređenje sjemenske proizvodnje strnih žita kroz implementaciju savremenih tehnologija i introdukciju novih sorti BTF
438 Bilateralni međunarodni Dryocomus kuriphilus Yumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) osa šišaruša kestena potencijalna opasnost po šume kestena u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini BTF
437 Bilateralni međunarodni Optimizacija sistema ishrane vinove loze u agroekološkim uslovima Crne Gore i Hercegovine BTF
436 Bilateralni međunarodni Fitosanitarni status smokve u BiH i CG BTF
435 Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma DIAROD BTF
434 Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change EURO-AGRIWAT BTF
433 Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe SMARTER BTF
432 European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections EURNEGVEC BTF
431 Raprostranjenje, biljke domaćini i genetičke karakteristike Drosophila suzukii Matsumura-nove invanzivne štetočine u voćnjacima Crne Gore i Srbije BTF
430 Biopesticidi:efekat ekstakata mahovine na suzbijanje bolesti voćaka i vinove loze BTF
429 Primjena IoT Tehnologije za povećanje kvaliteta identifikacije i praćenja životinja u Srbiji i Crnoj Gori BTF
428 Potencijal primjene agrindustrijskog otpada sa teritorije Republike Srbije i Crne Gore BTF
427 Raznolikost viroida i fitoplazmi - nekultivabilnih patogena paradajza BTF
426 Uporedno proučavanje autohtonih petoigličavih borova u Austriji i Crnoj Gori BTF
425 Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i billjnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori MNA-INO-2017-33 BTF
424 Individualna selekcija divljeg šipka (nara) iz heterogene populacije MNA-INO-2017-34 BTF
423 Primjena sekvencioniranja nove generacije u proučavanju i dijagnostici virusnih oboljenja paradajza nepoznate etiologije - NGS BTF
422 Pilot studija izvodljivosti o uvozu, puštanju i evaluaciji efikasnosti sterilnih mužjaka komaraca Aedes albopictus u Crnoj Gori BTF
257 Bilateralni međunarodni Biogeni amini i aromatski profil vina Vranac u Makedoniji i Crnoj Gori i uticaj jabučnomliječne fermentacije na njihovo formiranje Bilaterala sa Makedonijom BTF01-01-2016-31-12-2017
256 Bilateralni međunarodni Utvrđivanje statusa ekonomski značajnih vrsta tripsa (Thysanoptera) u južnom dijelu Crne Gore i Sloveniji Bilaterala sa Slovenijom BTF01-01-2016-31-12-2017
255 Bilateralni međunarodni Uticaj ampelotehničkih mjera na kvalitet i polifenolni sastav grožđa i vina iz Crne Gore i Slovenije Bilaterala sa Slovenijom BTF01-01-2016-31-12-2017
254 Bilateralni međunarodni Analiza diverziteta Jadranskih smokava (Ficus carica L.) i uspostavljanje referentne baze podataka upotrebom molekularnih markera Bilaterala sa Slovenijom BTF01-01-2016-31-12-2017
253 Bilateralni međunarodni Prognoza i detekcija biljnih patogena na vinovoj lozi i voćarskim kulturama Bilaterala sa Slovenijom BTF01-01-2016-31-12-2017
252 Bilateralni međunarodni Komparativne perspektive organske proizvodnje povrća u Crnoj Gori i Sloveniji Bilaterala sa Slovenijom BTF01-01-2016-31-12-2017
251 Bilateralni međunarodni Genetički diverzitet mtDNK slovenačkih i crnogorskih rasa ovaca Bilaterala sa Slovenijom BTF01-01-2016-31-12-2017
250 Bilateralni međunarodni Uticaj vremenskih uslova i stresa suše na kvalitet i senzorska svojstva maslinovog ulja praćenjem primarnih metabolita fotosinteze (šećeri, šećerni alkoholi) i sekundarnih metabolita (fenolna jedinjenja) Bilaterala sa Slovenijom BTF01-01-2016-31-12-2017
249 TEMPUS Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region LifeADA BTF01-12-2013-01-12-2016
248 TEMPUS Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries RESI BTF15-12-2013-30-11-2016
146 Ostalo Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma KATUN BTF01-04-2015-31-03-2017
145 Ostalo Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje mogu prenijeti u Crnoj Gori LOVCEN BTF01-06-2014-31-05-2017
144 FP7 Unapređivanje naučne osnove za održivi razvoj crnogorske poljoprivrede AgriSciMont BTF01-06-2010-30-11-2014
141 Ostalo Međunarodni projekti Međunarodni projekti BTF01-01-2015-31-12-2015
140 Ostalo Projekti finansirani od Fitosanitarne Projekti finansirani od Fitosanitarne BTF01-01-2015-31-12-2015
139 Ostalo Nacionalni proj.Ministarstva nauke Nacionalni proj.Ministarstva nauke BTF01-01-2015-31-12-2015
138 Ostalo Bilateralni proj.Ministarstva nauke Bilateralni proj.Ministarstva nauke BTF01-01-2015-31-12-2015