Biotehnički fakultet

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
458 VITISUST Sistemi podrške odlučivanju na bazi web platforme u cilju unaprijeđenja održivosti vinogradarskog sektora u Crnoj Gori i Italiji Latinović Nedeljko
Istraživački
457 Komplekas polerovirusa – prouzrokovač bolesti žućenja, ozbiljna prijetnja u proizvodnji paprika u regionu Mediterana Zindović Jelena
Istraživački
454 Štetočine iz reda Hemiptera (Aphididae, Aleyrodidae i Psyllidae) na citrusima i njihovi prirodni neprijatelji u Crnoj Gori i NR Kini Radonjić Sanja
Istraživački
453 Saradnja Kine i Crne Gore u proučavanju bolesti jabuke i mogućnosti njihovog suzbijanja Bilateralna saradnja sa Kinom Latinović Jelena
Istraživački
452 Efikasnost fungicida iz različitih hemijskih grupa za suzbijanje Spilocaea oleaginea – značajnog patogena masline Perović Tatjana
Istraživački
451 Zdravstveni status urbanog zelenila na području Podgorice i Banje Luke, Bilateralna saradnja sa Bosnom i Hercegovinom Hrnčić Snježana
Istraživački
450 Evaluacija i reprodukcija dominantnih sorti nara (Punica granatum L.) gajenih u Crnoj Gori i Hercegovini Popović Ranko
Istraživački
449 Unapređenje proizvodnje sjemenskog krompira kroz implementaciju novih tehnologija i EU legislative Jovović Zoran
Istraživački
448 Distribucija hipogejnih gljiva na području Dinarida i metode kultivacije komercijalnih vrsta (Tartufi-tuber) Lazarević Jelena
Istraživački
447 Korelacija učestalosti nalaza parazita Marteilia refringens i hemocitnih neoplazmi u mediteranskoj dagnji gajenoj u crnogorskom dijelu Jadrana Bojanić-Rašović Mirjana
Istraživački
446 Utvrđivanje autentičnosti i kvaliteta maslinovog ulja. Istraživački i razvojni rad u oblasti obezbjeđivanja sledljivosti i održavanje distribuiranog metrološkog sistema nacionalnih standard maslinovog ulja na međunarodnom nivou Lazović Biljana
Istraživački
445 Ekološki pristup zaštite masline korištenjem konsocijacije maslina – dalmatinski buhač Perović Tatjana
Istraživački
444 Komparativna istraživanja ekologije i staništa divljači, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom Čurović Milić
Istraživački
443 Agroturizam u funkciji socioekonomskog razvoja ruralnih područja CG i HR, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom Despotović Aleksandra
Istraživački
442 Očuvanje i unapređenje kvaliteta voća tipičnog za mediteransko područje: šipka (Punica granatum) i smokve (Ficus carica) Perović Tatjana
Istraživački
441 Fragmentirane populacije šumskog drveća sa refugijalnih područja: anfiadritička veza Lazarević Jelena
Istraživački
440 Genetička relacija crnogorskih starih maslina i autohtonih gajenih sorti i italijanskih sorti maslina Lazović Biljana
Istraživački
439 Unapređenje sjemenske proizvodnje strnih žita kroz implementaciju savremenih tehnologija i introdukciju novih sorti Jovović Zoran
Istraživački
438 Dryocomus kuriphilus Yumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) osa šišaruša kestena potencijalna opasnost po šume kestena u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini Hrnčić Snježana
Istraživački
437 Optimizacija sistema ishrane vinove loze u agroekološkim uslovima Crne Gore i Hercegovine Popović Tatjana
Istraživački
436 Fitosanitarni status smokve u BiH i CG Perović Tatjana
Istraživački
435 DIAROD Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma Lazarević Jelena
Istraživački
434 EURO-AGRIWAT Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change Knežević Mirko
Istraživački
433 SMARTER Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe Latinović Nedeljko
Istraživački
432 EURNEGVEC European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections Pajović Igor
Istraživački
431 Raprostranjenje, biljke domaćini i genetičke karakteristike Drosophila suzukii Matsumura-nove invanzivne štetočine u voćnjacima Crne Gore i Srbije Radonjić Sanja
Istraživački
430 Biopesticidi:efekat ekstakata mahovine na suzbijanje bolesti voćaka i vinove loze Latinović Nedeljko
Istraživački
429 Primjena IoT Tehnologije za povećanje kvaliteta identifikacije i praćenja životinja u Srbiji i Crnoj Gori Marković Milan BIO
Istraživački
428 Potencijal primjene agrindustrijskog otpada sa teritorije Republike Srbije i Crne Gore Pajović-Šćepanović Radmila
Istraživački
427 Raznolikost viroida i fitoplazmi - nekultivabilnih patogena paradajza Zindović Jelena
Istraživački
426 Uporedno proučavanje autohtonih petoigličavih borova u Austriji i Crnoj Gori Lazarević Jelena
Istraživački
425 MNA-INO-2017-33 Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i billjnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori Latinović Nedeljko
424 MNA-INO-2017-34 Individualna selekcija divljeg šipka (nara) iz heterogene populacije Jaćimović Vučeta
423 Primjena sekvencioniranja nove generacije u proučavanju i dijagnostici virusnih oboljenja paradajza nepoznate etiologije - NGS Zindović Jelena
422 Pilot studija izvodljivosti o uvozu, puštanju i evaluaciji efikasnosti sterilnih mužjaka komaraca Aedes albopictus u Crnoj Gori Pajović Igor
257 Bilaterala sa Makedonijom Biogeni amini i aromatski profil vina Vranac u Makedoniji i Crnoj Gori i uticaj jabučnomliječne fermentacije na njihovo formiranje Raičević Danijela
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
256 Bilaterala sa Slovenijom Utvrđivanje statusa ekonomski značajnih vrsta tripsa (Thysanoptera) u južnom dijelu Crne Gore i Sloveniji Radonjić Sanja
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
255 Bilaterala sa Slovenijom Uticaj ampelotehničkih mjera na kvalitet i polifenolni sastav grožđa i vina iz Crne Gore i Slovenije Pajović-Šćepanović Radmila
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
254 Bilaterala sa Slovenijom Analiza diverziteta Jadranskih smokava (Ficus carica L.) i uspostavljanje referentne baze podataka upotrebom molekularnih markera Čizmović Miroslav
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
253 Bilaterala sa Slovenijom Prognoza i detekcija biljnih patogena na vinovoj lozi i voćarskim kulturama Latinović Jelena
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
252 Bilaterala sa Slovenijom Komparativne perspektive organske proizvodnje povrća u Crnoj Gori i Sloveniji Mirecki Nataša
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
251 Bilaterala sa Slovenijom Genetički diverzitet mtDNK slovenačkih i crnogorskih rasa ovaca Marković Božidarka
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
250 Bilaterala sa Slovenijom Uticaj vremenskih uslova i stresa suše na kvalitet i senzorska svojstva maslinovog ulja praćenjem primarnih metabolita fotosinteze (šećeri, šećerni alkoholi) i sekundarnih metabolita (fenolna jedinjenja) Adakalić Mirjana
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
249 LifeADA Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region Latinović Nedeljko
ObrazovniStrukturni01-12-201301-12-2016
248 RESI Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries Čurović Milić
ObrazovniStrukturni15-12-201330-11-2016
146 KATUN Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma Marković Milan BIO
IstraživačkiOstalo01-04-201531-03-2017
145 LOVCEN Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje mogu prenijeti u Crnoj Gori Pajović Igor
IstraživačkiOstalo01-06-201431-05-2017
144 AgriSciMont Unapređivanje naučne osnove za održivi razvoj crnogorske poljoprivrede Marković Milan BIO
InstitucionalniOstalo01-06-201030-11-2014
141 Međunarodni projekti Međunarodni projekti Jovanović Miomir BTF
01-01-201531-12-2015
140 Projekti finansirani od Fitosanitarne Projekti finansirani od Fitosanitarne Jovanović Miomir BTF
01-01-201531-12-2015
139 Nacionalni proj.Ministarstva nauke Nacionalni proj.Ministarstva nauke Jovanović Miomir BTF
01-01-201531-12-2015
138 Bilateralni proj.Ministarstva nauke Bilateralni proj.Ministarstva nauke Jovanović Miomir BTF
01-01-201531-12-2015