Centar za agroekonomiju i ruralni razvoj

Osnovan je 1974. godine pod nazivom Zavod za agroekonomska proučavanja, kao naučno-istraživačka jedinica u okviru Poljoprivrednog instituta. U Centru za agroekonomiku i ruralni razvoj zastupljena su nastavna, naučno istraživačka i stručna djelatnost. Naučno-istraživačka orijentacija Centra odnosi se na agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj, uopšte, kao i afirmaciju agroekonomske nauke i struke. Kompleksna problematika crnogorskog agrara i kadrovski kapaciteti od osnivanja Centra do danas, definisali su i pravce istraživanja ka ekonomici porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa zastupljenom stočarskom i biljnom proizvodnjom, tržištu i marketingu...