Centar za šumarstvo

Centar za šumarstvo osnovan je 1997. godine kao jedan od zavoda tadašnjeg Biotehničkog instituta. Danas su u okviru Centra za šumarstvo Biotehničkog fakulteta zaposlena su dva doktora nauka i jedan magistar. U proteklom periodu realizovani su brojni naučno-istraživački projekti, objavljen je veliki broj naučnih radova iz oblasti šumarstva, obavljana je stručna djelatnost, a saradnici Centa su uključeni i u nastavni proces. Tehnički je sasvim dobro opremljena i laboratorija za šumarstvo, koja po ovlašćenju Uprave za šume obavlja poslove predviđene Zakonom o sadnom materijalu šumskog drveća. Pored toga, u ovoj laboratoriji se...