Centar za ratarstvo i povrtarstvo

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Osnovno zanimanje saradnika Centra za ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje je nastava. Pored nastavno-obrazovne djelatnosti, veoma značajan segment predstavlja naučnoistraživački rad (osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja), kao i pružanje stručnih, savjetodavnih i laboratorijskih usluga. Takođe, saradnici Centra maksimalno su angažovani na implementaciji budžetskih programa Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (sertifikacija sjemenskog krompira, sertifikacija sjemenskih žita, monitoring kvaliteta sjemenskog materijala i biljni genetički resursi), izrada legislative (zakoni, podzakonska akta), izradi nacionalnih programa i strategija, radu radnih grupa za...