Laboratorija za mljekarstvo

Info

Laboratorija za mljekartsvo je osnovana na Biotehničkom fakultetu 2001. godine kao nacionalna referentna laboratorija za kontrolu kvaliteta sirovog mlijeka.  Osnovna djelatnost Laboratorije je analiza hemijskog, citološkog i mikrobiološkog kvaliteta sirovog mlijeka za potrebe svih mljekara i drugih pogona za preradu mlijeka a koji vrše otkup sirovog mlijeka od farmera. Rezultate analize mlijeka dobijeni u Laboratoriji, u skladu sa Uredbom o kriterujumima i načinu određivanja otkupne cijene sirovog mlijeka, koriste za kategorisanje mlijeka u kvalitativne klase i formiranje otkupne cijene mlijeka. Osim sirovog mlijeka, u Laboratoriji se analizirati i mlječni...

Vijesti

Obavještenja

Aktuelno