Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Study the influence of irrigation and fertilization on antioxidant activity and phenolic content in the fruit crops
Naziv : Ispitivanje uticaja navodnjavanja i đubrenja na antioksidativnu aktivnost i sadržaj fenola u plodovima poljoprivrednih kultura
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : INGAF
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : S3 – Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 68298.61
Ukupan budzet : 68298.61
Rukovodilac :
Opis : Istraživanje na ovom projektu predstavljalja proučavanja fenolnih jedinjenja, kao i praćenja uticaja primjene različitih agrotehničkih mjera na njihov sadržaj u plodovima poljoprivrednih kultura važnih za Crnu Goru.


The research on this project is the study of phenolic compounds, as well as monitoring the impact of the application of various agrotechnical measures on their content in the fruits of agricultural crops important for Montenegro.