Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Study on biological efficacy of newly synthesized compounds and plant extract to the most important diseases of grapevine in Montenegro
Naziv : Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i biljnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori rukovodilac projekta
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv : BIOEXTRA
Web site :
Tip projekta : inovativni
Tematska oblast : S3 – Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 15000
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Cilj ovog projekta je, objašnjava on, sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja serije prelaznih metala sa derivatima pirazola, kao i dobijanje i karakterizacija biljnog ekstrakta u svrhu ispitivanja njihovog fungicidnog djelovanja prema navedenim gljivama prouzrokovačima bolesti vinove loze


The aim of this project is, he explains, the synthesis, physicochemical characterization of new complex compounds of the series of transition metals with pyrazole derivatives, as well as the obtaining and characterization of the plant extract for the purpose of examining their fungicidal activity according to these mushrooms to the causative agents of the disease of the grapevine.