Pregled projekta


Finansijski program : Horizont 2020
Naziv [ENG] : Research Infrastructures for the control of vector-borne diseases - "Feasibility study on importation, field release and efficacy evaluation of Aedes albopictus sterile males in Montenegro"
Naziv : Istraživačke infrastrukture za kontrolu vektorskih bolesti - „Studija izvodljivosti za uvoz, oslobađanje na terenu i procjenu efikasnosti sterilnih mužjaka Aedes albopictus u Crnoj Gori“
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv : INFRAVEC 2
Web site :
Tip projekta : jačanje kapaciteta
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 44984
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Infravec2 je međunarodni i interdisciplinarni istraživački infrastrukturni projekat koji nudi besplatan pristup proizvodima i uslugama za istraživanje vektora insekata oboljenja ljudi i životinja, uključujući komarce, nevide i druge vektore. Sterilni mužjaci su uzgajani u objektu za masovnu uzgoj CAA BSL3, počevši od jaja sakupljenih u Crnoj Gori i isporučeni su kao sterilni mužjaci u kutijama zatvorenim u izolovanim polistirenskim kontejnerima. Malo izolovano selo veličine pet hektara identifikovano je na Luštici i korišćeno je kao mjesto oslobađanja. Praćenje Ovitrap-ima nastavljeno je i nakon prestanka odpuštanja radi praćenja oporavka gustine i dinamike populacije.


Infravec2 is international and interdisciplinary research infrastructure project providing no cost access to products and services for research on insect vectors of human and animal disease, including mosquitoes, sandflies and other flies. Sterile males were reared at the CAA BSL3 mass rearing facility starting from eggs collected in Montenegro and delivered as sterile adults in cardboard boxes sealed in insulated polystyrene containers. A small isolated village of five hectares size was identified in the coastal area of MNE and used as a release site. Ovitrap monitoring continued after the stopping of the releases to observe the dynamic of recovery of population density and fertility.