Pregled projekta


Finansijski program : HERD
Naziv [ENG] : Comparison of lamb carcass and meet quality of breeds in Western Balkans and Norway achieving improved palatability, sale and sustainability
Naziv : Uporedna analiza kvaliteta trupova i jagnjećeg mesa različitih rasa ovaca iz Zapadnog Balkana i Norveške, unapređenje ukusa, prodaje i održivosti proizvodnje
Početak : 01.01.2011.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv : LAMBCAMEQU
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : S3 – Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 70500
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Unapređenje visokog obrazovanja, istraživačkih kapaciteta I nekih aspekata industrijske proizvodnje koja bi se postigla intenziviranje saradnje između načnih institucija u Norveškoj, u ovom slučaju Norveškog Univerziteta prirodnih nauka i naučnih institucija iz zemalja Zapadnog Balkana (Univerziteta Crne Gore – Biotehničkog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci – Poljoprivrednog fakluteta I Univerziteta St. Ćirila i Metodia u Skopju – Zemljodelskog fakulteta) osnovni je cilj projekta.


Improving higher education, research capacities and some aspects of industrial production that would be achieved by intensifying cooperation between primary institutions in Norway, in this case the Norwegian University of Natural Sciences and scientific institutions from the Western Balkans (University of Montenegro - Biotechnical Faculty, University of Banja Luka - Faculty of Agriculture and the University of St. Cyril and Methodius in Skopje - Faculty of Agriculture) is the main goal of the project.