Pregled projekta


Finansijski program : COST
Naziv [ENG] : Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests
Naziv : Povezivanje biodiverziteta u zemljištu i funkcija ekosistema u Evropskim šumama
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv : COST FP 1305- Biolink
Web site : https://www.cost.eu/cost-action/linking-belowground-biodiversity-and-ecosystem-function-in-european-forests-biolink/#tabs|Name:overview
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Evropske šume su značajne za životnu srednu i za društvo, jer nude niz proizvoda i ekosistemskih usluga..Cilj ovog projekta je da se povežu naučnici I stvori platform na kojoj će se sintetiovati trenutno razumevanje fnkcionalne podzemne (zemljišne) biološke raznovrsnosti u evropskim šumama I predstaviti u obliku pogodnom za modeliranje, te razmljivom kreatorima politik I krajnjim korisnicima.


European forests are of importance to both society and the environment, providing a range of products and ecosystem services many of which are threatened by climate change.This COST Action provide a forum where current understanding of functional belowground biodiversity in European forests will be synthesised and its role communicated in a form suitable for modellers, policy makers and end-users.