Pregled projekta


Finansijski program : COST
Naziv [ENG] : Safety Culture and Risk Management in Agriculture
Naziv : Kultura sigurnosti i upravljanje rizikom u poljoprivredi
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv : SACURIMA
Web site : https://www.sacurima.eu/
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : S3 – Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Glavni cilj ove akcije COST je smanjiti smrtnost, povrede i bolesti u vezi sa radom u poljoprivredi. Ova akcija COST stvoriće referentne i zasnovane na dokazima preporuke za informisanje i vođenje nacionalnih inicijativa i napora. Rezultati će biti dostupni naučnoj zajednici, kreatorima politika, stručnom osposobljavanju, administrativnom i osiguravajućem osoblju, poljoprivrednicima i praktičarima koji rade na boljoj socijalnoj održivosti i kulturi sigurnosti u poljoprivredi.


The main goal of this COST Action is to reduce the burden of work-related deaths, injuries and illnesses in agriculture. This COST Action will produce benchmarked and evidence-based recommendations to inform and guide national initiatives and efforts. The results will be made available to the scientific community, policy makers, vocational training, administrative and insurance personnel, farmers and practitioners working towards better social sustainability and safety culture in agriculture.