Pregled projekta


Finansijski program : IAEA
Naziv [ENG] : "Controlling Fruit Flies in the Balkans and the Eastern Mediterranean "
Naziv : Kontrola voćnih muva u zemljama Balkana i istočnog Mediterana
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Poljoprivredne nauke (poljoprivredna biotehnologija)
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 400000
Rukovodilac :
Opis : "Stvaranje uslova za povećanje obima poljoprivredne proizvodnje na Balkanu i u Istočnom Sredozemlju podržavajući prevenciju i upravljanje ekonimski značajnim vrstama voćnih muva. Cilj projekta je stvaranje regionalnog kapaciteta: a) uspostaviti sistem nadzora za praćenje populacije voćnih muva; b) uspostaviti nadzor nad sistemom za otkrivanje egzotičnih vrsta voćnih muva; c) primjena IPM - integrated pest management strategije za suzbijanje štetočina u cilju smanjenja šteta / prinosa plodova prvenstveno voćnih vrsta d) procjena uticaja ovih strategija na gustinu populacija voćnih muva i nivoa/stepena oštećenja plodova "


"To Enhance Agricultural Productivity in The Balkans and Eastern Mediterranean by Supporting Fruit Fly Pest Prevention and Management.The project goal is to create regional capacity: a) to establish a surveillance system to monitor fruit fly population; b) to establish a surveillance to system to detect exotic fruit flies; c) to implement IPM strategies to suppression the pest to be able to reduce fruit damage and d) to assess the impact of these strategies on fruit fly population densities and fruit damage levels. "