Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] : Project for the conservation, characterisation, collection and utilisation of genetic resources in olive (RESGEN).
Naziv : Projekat očuvanja, karakterizacije, kolekcionisanja i upotrebe genetičkih resursa masline (RESGEN)
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv : RESGEN
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Poljoprivredne nauke (poljoprivredna biotehnologija)
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 15000
Rukovodilac :
Opis : Praktični doprinos maslinarstvu daće profilisanje osobina koje će se markirati kao sortne i time biti osnova za rasadničku proizvodnju odnosno podizanja novih zasada masline sa čistim sortnim materijalom. Razlike u genetičkoj strukturi izdvojenih klonova sorte Žutica u odnosu na autohtone sorte, te genetičkim profilima sorti masline iz regiona, biće osnova za prepoznavanje novog sortnog potencijala.(too ambitious?)


The practical contribution to olive growing will be given by profiling the characteristics that will be marked as varietal and thus be the basis for nursery production, ie raising new olive groves with pure varietal material. Differences in the genetic structure of isolated clones of the Žutica variety in relation to autochthonous varieties, and the genetic profiles of olive varieties from the region, will be the basis for recognizing the new variety potential. (Too ambitious?)