Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Identity and basic characterization of potential lactic acid bacteria starter cultures isolated from traditionally fermented milk products in Montenegro
Naziv : Identifikacija i osnovna karakterizacija potencijalnih starter kutura bakterija mliječne kiseline, izolovanih iz autohtonih fermentisanih mliječnih proizvoda u Crnoj Gori
Početak : 01.01.2011.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 1015
Rukovodilac :
Opis : Projekat je imao za cilj identifikaciju i karakterizaciju bakterija mliječne kiseline izolovanih iz autohtonih fermentisanih mliječnih proizvoda Crne Gore, na osnovu fenotipskih i molekularnih metoda. Cilj projekta je da definiše potencijalne starter kulture za proizvodnju autohtonih i bezbjednih mlečnih proizvoda u Crnoj Gori. Projekat je baziran na nacionalnom projektu "Izolacija i karakterizacija autohtonih bakterija mlečne kiseline u cilju proizvodnje specifičnih sireva u Crnoj Gori" (Rukovodilac projekta: dr Mirjana Bojanić Rašović, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica).


The basis of the project is the identification and characterization of lactic acid bacteria isolated from indigenous fermented dairy products of Montenegro, based on phenotypic and molecular methods. The aim of the project is to define potential starter cultures for the production of indigenous and safe dairy products in Montenegro. The project is based on the national project "Isolation and characterization of autochthonous lactic acid bacteria for the production of specific cheeses in Montenegro" (Project Manager: Dr. Mirjana Bojanic Rasovic, University of Montenegro, Biotechnical Faculty, Podgorica).