Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija
Naziv [ENG] : Polyphenolic potential of red grape varieties in Montenegro and Slovenia
Naziv : Polifenolni potenicjal crvenih sorti grožđa u Crnoj Gori i Sloveniji
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 1000
Ukupan budzet : 2000
Rukovodilac :
Opis : Prilikom proizvodnje crvenih vina neophodno je poznavanje strukture polifenilnog sadržaja u grožđu pojedinih sorti, stepen njegove ekstrakcije tokom fermentacije, polifenolnog sastava vina kao i svih faktora koji na to utiču. Brojni spoljni faktori utiču na sintezu sastojaka polifenolnih jedinjenje. Najveći uticaj na sadržaj i strukturu polifenola u grožđu imaju geni koji su nosioci koda za sadržaj i strukturu fenola, za svaku sortu specifični. To se odražava na sastav vina tako što mu daju specifične senzorne karakteristike što kasnije može poslužiti za indentifikaciju sortnih karakteristika vina. Ova ispitvanja su omogućila sortnu identifikaciju, bolje planiranje vinifikacije, - promociju crvenih autohtonih sorti Vranac i Kratošija i ispitivanje uticaja terroara (klime i zemljišta) u Crnoj Gori.


During the production of red wines, it is necessary to know the structure of the polyphenyl content in grapes of certain varieties, the degree of its extraction during fermentation, the polyphenolic composition of wine and all the factors that affect it. Numerous external factors affect the synthesis of polyphenolic compound components. The greatest influence on the content and structure of polyphenols in grapes have genes that carry the code for the content and structure of phenols, specific for each variety. This is reflected in the composition of the wine by giving it specific sensory characteristics which can later be used to identify the varietal characteristics of the wine. These tests enabled varietal identification, better vinification planning, - promotion of red autochthonous varieties Vranac and Kratošija and examination of the impact of terroir (climate and soil) in Montenegro.