Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni projekat Crna Gora - Bosna i Hercegovina
Naziv [ENG] : Morphological and genetic characterization of olive (Olea europaea L.) varieties in southern Herzegovina and Montenegro's coast.
Naziv : Morfološka i genetička karakterizacija sorata masline (Olea europea L.) na prostoru Južne Hercegovine i Crnogorskog primorja
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Projektne aktivnosti podrazumijevaju ispitivanje sorti masline sa područja bosanskohercegovačkog primorja i submediteranskog zaleđa kao i sa prostora crnogorskog primorja primjenom morfoloških i molekularnih markera. Morfološka svojstva ispituju radni timovi u okviru postojećeg sortimenta jer se na osnovu njih najlakše razlikuju sorte, dok će primijena molekularnih markera potvrditi sortne pripadnosti starih stabala maslina. Identifikacije i klasifikacije genotipova masline znači i razjašnjavanje mogućih slučajeva sinonimije i homonimije što je od važnosti za očuvanje genetskih izvora masline.


Project activities include the examination of olive varieties from the area of the Bosnian coast and sub-Mediterranean hinterland as well as from the Montenegrin coast using morphological and molecular markers. Morphological properties are examined by work teams within the existing assortment because they are the easiest way to distinguish varieties, while the use of molecular markers will confirm the varietal affiliation of old olive trees. Identification and classification of olive genotypes also means clarifying possible cases of synonymy and homonymy, which is important for the preservation of olive genetic resources.