Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke
Naziv [ENG] : Improving of field crop production in mountainous regionsdistricts - production of buckwheat and potatoes
Naziv : Unapređenje ratarske prooizvodnje u brdsko-planinskom rejonu - Proizvodnja heljde i krompira
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv : HiK
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 6000
Rukovodilac :
Opis : "Cilj projekta je bio da se komparativnim istraživanjima u Crnoj Gori i Republici Srpskoj utvrdi: - genetski potencijal većeg broja sorti krompira i prouči njihova reakcija na specifične agroekološke uslove brdsko-planinskog rejona i - odrede optimalni rokovi sjetve heljde, s obzirom da ona ne podnosi hladnoću, a osjetljiva je i na visoke temperature. Kao specifičan cilj ovog projekta predpostavljena je permanentna edukacija proizvođača uključenih u realizaciju ovog projekta. "


"The aim of the project was by comparative research in Montenegro and Republika Srpska to determine: - genetic potential of a large number of potato varieties and investigate their reaction to specific agro-ecological conditions of the hilly and mountainous region, and - determine the optimal sowing dates of buckwheat, since it does not tolerate low temperatures, and is sensitive to high temperatures. As a specific goal of this project was permanent education of producers involved in the implementation of this project. "