Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] : Application of indigenous lactic acid bacteria in the production of specific cheeses in Montenegro
Naziv : Primjena autohtonih bakterija mliječne kiseline u proizvodnji specifičnih sireva u Crnoj Gori
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv : Montlac
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 4000
Rukovodilac :
Opis : Projekat je baziran na nacionalnom projektu »Izolacija i karakterizacija autohtonih bakterija mliječne kiseline u cilju proizvodnje specifičnih sireva u Crnoj Gori« 2009-2012, br. 49/2008 (Rukovodilac: dr Mirjana Bojanić Rašović). Cilj projekta je bio da ispita tehnološke osobine autohtonih bakterija mliječne kisjeline izolovanih iz crnogorskih autohtonih proizvoda od mlijeka, radi njihovog korišćenja kao starter ili probiotskih kultura. Korišćenjem autohtonih bakterija mliječne kiseline bi se mogli proizvoditi tipični lokalni proizvodi na koje je lokalno stanovništvo naviklo. Pored toga, primjenom takvih starter kultura bi se omogućila proizvodnja sira sa zaštićenim geografskim porijeklom koji bi se kao takvi mogli plasirati na međunarodno tržište.


The project is based on the national project "Isolation and characterization of indigenous lactic acid bacteria in order to produce specific cheeses in Montenegro" 2009-2012, no. 49/2008 (leader: Dr. Mirjana Bojanic Rasovic). The aim of the project was to examine the technological properties of indigenous lactic acid bacteria isolated from Montenegrin indigenous milk products, for use as a starter or probiotic cultures. By using indigenous lactic acid bacteria, typical local products to which the local population is accustomed could be produced. In addition, the application of such starter cultures would enable the production of cheese with a protected geographical origin that could be placed on the international market as such.