Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke
Naziv [ENG] : Phenolic content and antioxidant activity of Austrian and Montenegro red wines
Naziv : Sadržaj fenola i antioxidativni potencijal Austrijskih i Crnogorskih crvenih vina
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 4000
Ukupan budzet : 8000
Rukovodilac :
Opis : Umjereno konzumiranje crvenih vina može smanjiti smrtnost od srčanih oboljenja, a ključni sastojci vina koji obezbeđuju ovaj efekat su fenolne komonente prisutne u crvenom vinu. U ovom projektu se planira analiza fenolnog sastava i antioxidativnih svojstava crvenih vina proizvedenih od autohtonih sorti vinove loze iz Austrije i Crne Gore. Sa podacima dobijenim realizacijom ovog projekta biće moguće da se napravi detaljna baza podataka koja opisuje fenolni profil kao genetsku karakteristike sorti za crvena vina: Zweigelt, Blaufränkisch and Vranac. Podaci o antioxidativnim svojstvima ovih vina će omogućiti da se dobije informacija o potencijalnim medikamentskim svojstvima istih.


Moderate consumption of red wine can reduce mortality from coronary diseases, and the key compounds responsible for this beneficial effect are widely accepted to be phenolic compounds present in red wine. In this project analyses of antioxidative potential and phenol content of red wine produced from autochthonous grape variety in Austria and Montenegro is planed. From the data collected and processed with realization of this project, it will be possible to make a detailed database that describes the phenol profile as genetic characteristics of varieties for red wines: Vranac, Zweigelt, Blaufränkisch. Data based on antioxidative properties of these wines will enable introduction to potential medicament properties as well.