Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : " Distribution, host plants and genetic characteristic of Drosophila suzukii Matsumura – new invasive pest in fruit orchards in Montenegro and Serbia "
Naziv : Rasprostranjenje, biljke domaćini i genetičke karakteristike Drosophila suzukii Matsumura - nove invazivne štetočine u voćnjacima Crne Gore i Srbije
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv : D. Suzukii MNE/SRB
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 1400
Rukovodilac :
Opis : "Cilj projekta je da se utvrdi status D. suzukii nove, invazivne polifagne štetočine u voćnjacima u Crnoj Gori i Srbiji. Rad na projektu obuhvta sledeće segmente (u obje države): - utvrđivanje rasprostranjenosti vrste - monitoring/dinamika populacije - utvrđivanje biljaka domaćina - laboratorijska analiza uzorkovanih plodova na prisustvo larvi - utvrđivanje genetičkih karakteristika populacije D. suzukii u obje države "


"The aim of the project is to determine the status of D. suzukii, a new, invasive polyphagous pest in orchards in Montenegro and Serbia. The work on the project includes the following segments (in both countries): - determining the distribution of the species - population monitoring / dynamics - identification of host plants - laboratory analysis of sampled fruits for the presence of larvae - determination of genetic characteristics of D. suzukii population in both countries"