Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-8051-40
Naziv : Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Olivera Marković
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Olivera Marković
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 365.82
Rukovodilac : Đurović Mirko
Opis :