Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Beaches 2017
Naziv : Plaže 2017
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : Plaže 2017
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Drakulović Dragana
Opis : Morsko Dobro,praćenje sanitarnog kvaliteta morske vode na kupalištima u sezoni 2017/2018