Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Beaches 2017
Naziv : Plaže 2017
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : Plaže 2017
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Drakulović Dragana
Opis : Morsko Dobro,praćenje sanitarnog kvaliteta morske vode na kupalištima u sezoni 2017/2018