Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : Nacionalni program prikupljanja podataka u morskom ribarstvu
Početak : 01.04.2017.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv : DCF/DCRF
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Joksimović Aleksandar
Opis : Ministarstvo poljoprivrede DCF/DCRF