Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Marine Biodiversity Conservation Center “Boka Aquarium”
Naziv : Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : MONTEAQUA
Tip projekta : Institucionalni
Tematska oblast : Strukturni
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Đurović Mirko
Opis :