Pregled projekta


Finansijski program : IPA
Naziv [ENG] : Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas”
Naziv : Usklađivanje i umrežavanje za procjenu zagađivača u Jonskom i Jadranskom moru
Početak : 01.02.2018.
Kraj : 30.11.2020.
Skraceni naziv : HARMONIA
Web site : https://harmonia.adrioninterreg.eu/
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 1367558
Rukovodilac : Joksimović Danijela
Opis : Glavni je cilj HarmoNIA-a ojačati transnacionalne okvire za povećanu interoperabilnost postojećih baza podataka za upravljanje morskim okolišem u svrhu promicanja dostupnosti podataka i povećanja znanja o moru. Na ovaj način bit će osigurana dobra osnova za provedbu Direktive o morskoj okvirnoj strategiji i UNEP / MAP protokola u jadransko-jonskoj regiji. Projekt će pružiti osnovne alate za procjenu rizika od onečišćenja u osjetljivim obalnim zonama u područjima koja proučavaju slučaj. Institucije uključene u implementaciju protokola MSFD i UNEP / MAP, kao i lokalne, regionalne i nacionalne vlasti zadužene za procjenu stanja okoliša, upravljanje, očuvanje, javna i privatna tijela uključena u morsku i obalnu infrastrukturu koja planiraju i istraživačke institucije koristit će rezultate ishoda projekt.


The main objective of HarmoNIA is to strengthen the transnational frameworks for increased interoperability of existing databases for the management of the marine environment in order to promote data availability and increase marine knowledge. In this way a good basis for the implementation of the Marine Framework Strategy Directive and UNEP/MAP protocols in the Adriatic – Ionian region will be ensured. The project will provide basic tools to assess contamination risk in vulnerable coastal zones in case study areas. Institutions involved in MSFD and UNEP/MAP protocol implementation, as well as local, regional and national authorities in charge of environmental assessment, management, conservation, public and private bodies involved in marine and coastal infrastructures planning and research institutions will benefit from the outcomes of the project.