Pregled projekta


Finansijski program : ADRION
Naziv [ENG] : Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion
Naziv : Promovisanje transnacionalne mreže za mali obalni ribolov i akvakulturu u Jadransko-jonskoj makroregiji
Početak : 01.02.2018.
Kraj : 30.11.2020.
Skraceni naziv : ARIEL
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Ikica Zdravko
Opis : Mali obalni ribolov (MOR) i akvakultura (AK) su sektori u kojima se očekuje pojačan razvoj i predstavljaju ključan podsticaj za održivi razvoj jadransko-jonskih (JJ) zajednica. Osim njihovog socio-ekonomskih značaja, ovi se sektori sastoje od nekoliko mikro-kompanija i predstavljaju veoma usitnjen preduzetnički sektor, zbog čega su često marginalizovani u procesima donošenja odluka. Danas se mali obalni ribolov i akvakultura susreću sa zajedničkim izazovima, kao što su tehnologije koje omogućavaju daljnji razvoj, povećavanje kapaciteta, poboljšana tehnološka i marketinška istraživanja u cilju povoljnih i održivih rješenja, zajedničko upravljanje resursima, politika bazirana na naučnim istraživanjima, poboljšano prikupljanje bioloških i proizvodnih podataka i procjene bazirane na njima, te isplativost i održivost funkcija ekosistema. Cilj ARIEL-a je da promoviše tehnološka i netehnološka rješenja i inovacije u malom obalnom ribolovu i akvakulturi među naučnicima, političarima i preduzetnicima, djelujući kao mreža znanja i uzimajući u obzir kompleksne ekološke, ekonomske i društvene izazove. ARIEL će razviti procedure izgradnje kapaciteta za donosioce odluke u cilju usvajanja pristupa za poboljšanje zajedničkog upravljanja resursima baziranog na naučnim istraživanjima, kao i odgovarajuće mehanizme kojima bi se stimuliralo formiranje klastera. Aktivnosti u okviru projekta trebale bi dovesti do strateških i operativnih smjernica za promovisanje inovacija u malom obalnom ribolovu i akvakulturi uz vodstvo naučnih institucija, posredovanje donosilaca odluka, usvajanje i podršku preduzetnika i konačno prepoznavanje od strane potrošača. ARIEL će promovisati prihvatanje inovativnih istraživanja u malom obalnom ribolovu i marikulturi, uz pomoć donosiocâ odlukâ i podršku partnera koji uključuju polivalentne organizacije iz Italije, Hrvatske, Crne Gore i Grčke, koje se mogu strateški i operativno suočiti sa kompleksnim izazovima rasta sektora malog obalnog ribolova i akvakulture u Jadransko-jonskoj regiji i koje mogu prepoznati ključne inovativne podsticaje u legislativi i istraživanjima, kao i osigurati trajnost i prenosivost rezultata ovog projekta.


Small-scale fishery (SSF) and aquaculture (AQ) are emergent sectors and represent key drivers for the sustainable growth of Adriatic-Ionian (AI) communities Beside their socio-economic importance, these sectors are composed of several micro-companies, providing an atomized entrepreneurial landscape and tending to be marginalized in decision-making processes. Now SSF and AQ are facing common challenges: key enabling technologies and capacity creation, improved technological and market researches for more cost-effective and sustainable solutions, resources co-management, science-based policies, improved biological and production data collection and assessment, viability and sustainability of ecosystem function. ARIEL aims to promote technological and non-technological solutions for innovation of SSF and AQ among scientists-policy-makers-entrepreneurs, acting as a knowledge network and taking into account in a single frame the complex ecological, economic and societal challenges. ARIEL will develop capacity-building actions for policy makers for the adoption of a science-based approach to improve resources co-management and develop appropriate supporting schemes to stimulate actors clustering. Project activities will lead to strategic and operational guidelines to promote open innovation in SSF and AQ led by research institutes, facilitated by policy makers, endorsed by entrepreneurs and recognized by consumers. ARIEL will promote uptaking in small scale fisheries and aquaculture of open innovation led research, facilitated by policy and endorsed by operators involving multiple-skills organizations from Italy, Croatia, Montenegro and Greece able to strategically/operationally tackle the complex challenges of SSF and AQ sectors growth in the Adriatic-Ionian Region and able to identify key innovation drivers for policy and research as well as ensure project results durability and transferability