Pregled projekta


Finansijski program : IPA INTERREG ITA-ALB-CG
Naziv [ENG] : Participatory model for the sustainable management of marine and coastal resources and for cross border habitats, biodiversity and ecosystem services safeguard
Naziv : Model za održivo upravljanje morskim i obalnim područjem, za prekogranična staništa, zaštiru biodiverziteta i ekosistema
Početak : 01.03.2018.
Kraj : 28.02.2020.
Skraceni naziv : BLUELAND
Web site : https://blueland.italy-albania-montenegro.eu/
Tip projekta : standardni
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Pešić Ana
Opis : Zajednički izazov programskog područja odnosi se na zaštitu okoline, s posebnim naglaskom na način kako razviti strategije prekogranične suradnje na vodenim područjima. Cilj projekta BLUE LAND-a je definisanje, razvijanje i implementacija participativnog i ekosistemskog modela za zaštitu morskih i obalnih područja, staništa, bioraznovrsnosti, koji bi mogli predstavljati oblik upravljanja porediv sa Marine Protected Area (MPA), uz dodatnu korist širokog auditorijuma unutar lokalne zajednice i lakši postupak priznavanja i sprovođenja politika upravljanja. Projekt predstavlja novi pristup upravljanju morskim i obalnim područjima kako bi se razvio mehanizam za uključivanje lokalnih zajednica u zaštitu biološke raznovrsnosti.


The main goal of the project BLUE LAND is to develop and implement a participatory and ecosystem-based model for the protection and safeguard of marine and coastal resources, habitats, biodiversity and ecosystem services. This model will represent a form of management comparable to that of a Marine Protected Area, with the added benefit of a broader ownership of the goals within the local community and a lighter procedure in the implementation of management policies. The project represents a new approach to the governance of marine and coastal resources, as it fosters mechanisms for the involvement of local communities in biodiversity protection.