Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Montenegrin marine Biology Laboratory- EMBRace
Naziv : Montenegrin marine Biology Laboratory- EMBRace
Početak : 01.12.2017.
Kraj : 15.11.2018.
Skraceni naziv : EMBRACE
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu : 7000
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Martinović Rajko
Opis : Opšti cilj predloženog projekta je jačanje naučnih i tehnoloških kapaciteta Instituta za biologiju mora u oblastima primjenjene marinske nauke o biološki inspirisanim materijalima, marinske biotehnologije, marinske farmakologije i biomedicine putem istraživanja i obrazovanja za razvoj i proizvodnju novih biomaterijala i biološki aktivnih supstanci iz marinskih beskičmenjaka Bokokotorskog zaliva. Partneri na projektu su Institut za eksperimentalnu fiziku, radne grupe za biomineralogiju sa Tehničkog Univerziteta u Frajburgu u Njemačkoj, Tehnički Univerzitet u Drezdenu, Njemačka i Univerzitet u Lublinu, Poljska.(fond-7000)


The general goal of the proposed project is to strengthen the scientific and technological capacities of the Institute of Marine Biology in the fields of applied marine science of biologically inspired materials, marine biotechnology, marine pharmacology and biomedicine through research and education for development and production of new biomaterials and biologically active substances from marine invertebrates. . The project partners are the Institute of Experimental Physics, working groups for biomineralogy from the Technical University of Freiburg in Germany, the Technical University of Dresden, Germany and the University of Lublin, Poland. (Fund-7000)