Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Morske i slatkovodne mikroalge kao alternativni izvor proteina u hrani za životinje
Početak : 15.10.2016.
Kraj : 15.10.2018.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Drakulović Dragana
Opis : Bilaterala sa Srbijom