Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : MARINE AND FRESHWATER MICROALGES AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF PROTEIN IN ANIMAL FEED
Naziv : Morske i slatkovodne mikroalge kao alternativni izvor proteina u hrani za životinje
Početak : 15.10.2016.
Kraj : 15.10.2018.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 2800
Rukovodilac : Drakulović Dragana
Opis :