Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Potencijalna primjena ljuštura dagnji i kamenica kao biosorbenata za uklanjanje teških metala
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : BIOTEM
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Mandić Milica
Opis : Bilaterala sa Srbijom