Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Ribe, rakovi i školjke bioindikatori stanja životne sredine crnogorskog primorja
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Joksimović Aleksandar
Opis : Bilaterala sa Srbijom