Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE COMPOSITION OF MARINE COMMUNITIES IN THE COASTAL AREA OF THE SOUTHERN ADRIATIC
Naziv : Uticaj klimatskih promjena na sastav morskih zajednica u obalnom području južnog Jadrana
Početak : 01.04.2017.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 6000
Rukovodilac : Pestorić Branka
Opis : Određivanje stanja morske sredine kroz procjenu raspodjele vrsta, stanja populacija i njihovih staništa, te brojnost ključnih trofičkih grupa na koje značajno utiču novonastale globalne klimatske promjene. Proučavanje planktona kao glavne spone u trofičkim mrežama, te bentosa zbog manjih sezonskih varijacija standardni su objekti svih monitoringa. Akcenat na uporedjivanje BK zaliva i Malostonskog zaliva. Projekat se realizuje u saradnji sa Institutom za more i priobalje u Dubrovniku. (fond- 3000e za 2 godine)


Determining the state of the marine environment by assessing the distribution of species, populations and their habitats, and the number of key trophic groups that are significantly affected by emerging global climate change. The study of plankton as the main link in trophic networks, and benthos due to smaller seasonal variations are standard objects of all monitoring. Emphasis on comparing BK Bay and Mali Ston Bay. The project is being implemented in cooperation with the Institute for the Sea and Coast in Dubrovnik. (fund - 3000e for 2 years)