Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Uticaj klimatskih promjena na sastav morskih zajednica u obalnom području južnog Jadrana
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Pestorić Branka
Opis : Bilaterala sa Hrvatskom