Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Uticaj ekoloških faktora na zdravstveno stanje lubina (Dicentrarchus labrax), s potrebnim osvrtom na pojavu vibrioze u Hrvatskoj i Crnoj Gori
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Đurović Mirko
Opis : Bilaterala sa Hrvatskom