Ana Mugoša


Ana Mugoša
Šifra: 110088
Prezime i ime: Ana Mugoša
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTOsnovne4POSLOVNE FINANSIJE0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4POSLOVNE FINANSIJE0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4POSLOVNE FINANSIJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4POSLOVNE FINANSIJE0 x 02 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUOsnovne6FINANSIJE U POMORSTVU0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6FINANSIJSKI MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne6OSNOVE FINANSIJA3 x 11 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne7FINANSIJSKI MENADŽMENT0 x 02 x 30 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8PORTFOLIO MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8PREDUZETNIČKE FINANSIJE0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8PORTFOLIO ANALIZA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Popovic S, Mugosa A, Djurovic AAdaptive Markets Hypothesis: Empirical Evidence from Montenegro Equity MarketEkonomska istraživanja - Economic Research
Opširnije