Vesna Karadžić

dr Vesna Karadžić

vanredni profesor | Ekonomski fakultet

Rođena sam 14. septembra 1958. godine  u Šavniku. Osnovnu školu “Maksim Gorki” i Gimnaziju “Slobodan Škerović” (prirodno-matematički smjer) završila sam u Titogradu sa odličnim uspjehom i kao dobitnik diploma “Luča”. Diplomirala sam na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Veljko Vlahović”, sa prosječnom ocjenom 10. Diplomski rad “Međuzavisnost stope akumulacije i stope privrednog rasta, sa osvrtom na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTSpecijalisticke1ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU3 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMaster1EKONOMETRIJA II0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTMaster1ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU4 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1MODELI VREMENSKIH SERIJA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1MARKETING ISTRAŽIVANJA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1PRIMIJENJENA EKONOMETRIJA2 x 10 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke1STATISTIKA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA1 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne2STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne2BIZNIS STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne2STATISTIKA3 x 20 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne2BIZNIS STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne2BIZNIS STATISTIKA1 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4STATISTIČKA ANALIZA VREMENSKIH SERIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5EKONOMETRIJA2 x 20 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6MODELI RASTA I TEHNIČKI PROGRES0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6PRIMIJENJENA ANALIZA TRAŽNJE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne7EKONOMETRIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8PRIMIJENJENA EKONOMETRIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Karadžić, V., Pejović, B.Tourism Demand Forecasting Using ARIMA ModelTransformations in Business & Economics
2014SCOPUS
Jacimovic Danijela, Karadžić VesnaHigher education reforms in Montenegro towards competitive and productive economy within the EU single market Actual Problems of Economics

Obavjestenja iz nastave

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STATISTIKA

Statistika-rezultati popravnog kolokvijuma. (Uvid-05.06., 08:30h, kabinet 409)

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STATISTIKA

Obavještenje iz Statistike za grupu G11

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Biznis statistika

Rezultati popravnog završnog ispita

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STATISTIKA

Rezultati popravnog završnog ispita održanog 28.06.2021 12:50

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Biznis statistika

Raspored polaganja popravnog završnog ispita

Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Rezultati popravnog završnog ispita

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis statistika

Rezultati nakon popravnog završnog

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STATISTIKA

Rezultati završnog ispita - 15.06.2021 13:06

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Biznis statistika

Rezultati završnog ispita

Ekonomija (model studija 3+2+3)-STATISTIKA

Raspored polaganja završnog ispita is Statistike

Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Rezultati završnog ispita

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Biznis statistika

Raspored polaganja završnog ispita