Zoran Rašović


Zoran Rašović
Šifra: 120094
Prezime i ime: Zoran Rašović
Titula: prof dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFGRAĐANSKO PRAVODoktorske1PRINCIPI GRAĐANSKOG PRAVA2 x 10 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVODoktorske1PRAVO SVOJINE-ODABRANE TEME2 x 10 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster1PRAVO SVOJINE4 x 10 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVODoktorske1PRAVA REALNIH (STVARNIH) GARANCIJA3 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2UVOD U GRAĐANSKO PRAVO4 x 20 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne3UVOD U GRAĐANSKO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3STVARNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor