Pravni fakultet

Biografija - Popović Milan
Rođen 11. jula 1955.

Teoretičar savremenog društva, sociolog, politikolog.

Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na predmetu Savremeni politički sistemi. Gostujući profesor odnosno predavač na vise evropskih i svetskih univerziteta, kao i domaćih i medunarodnih nevladinih programa.

Antiratni, gradanski i demokratski aktivist. Clan velikog broja domaćih i medunarodnih nevladinih organizacija, pored ostalih i Verona foruma iz Brisela 1996-1999., Medunarodnog foruma Bosna od 1998., te Međunarodnog ekspertskog tima Instituta za istraživanje genocida iz Kanade od 2013. Vanstranački intelektualac, i u tom svojstvu podržavalac određenih političkih stranaka i saveza, tako i clan Saveta Socijaldemokratske partije Crne Gore 1993-1997, clan Saveta Demokratskog fronta Crne Gore od 2012-2015, clan Saveta Demosa 2015-. Dobitnik Nagrade „Duško Kondor" za afirmaciju gradanske hrabrosti za 2014. NVO GARIWO u Sarajevu.

Autor oko dvadeset knjiga iz oblasti društvenih nauka, i tri romana (Oklop: Priča o jednom neobičnom samoubistvu, Ibrahim 2044-1994: Kratki roman o čoveku i bogu, Ostaci: Na kraju vremena). Redovni kolumnist crnogorskog nezavisnog nedeljnika Monitor.