Marina Jovićević

dr Marina Jovićević

docent | Pravni fakultet

Dr Marina Jovićević rođena je 8. 6. 1987. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu igimnaziju sa odličnim uspjehom. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore završila jeosnovne studije 2009. godine sa prosječnom ocjenom 9,67, kao i specijalističke studije naustavnopravno-političkom smjeru, 2010. godine, sa prosječnom ocjenom 10. Magistrirala je2012. godine, takođe na ustavnopravnom smjeru Pravnog fakulteta UCG, odbranivšimagistarsku tezu pod naslovom: „Odgovornost šefa države pred ustavnim sudom u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1UPOREDNO USTAVNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1USTAVNO PROCESNO PRAVO0 x 02 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2EVROATLANTSKE INTEGRACIJE2 x 10 x 00 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster2EVROATLANTSKE INTEGRACIJE4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE3 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO0 x 02 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2USTAVNO PRAVO0 x 01 x 40 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne2OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE4 x 20 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4UPRAVNO PRAVO0 x 01 x 30 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne6MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA4 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Marina JovićevićConstitutional and Legal Foundations for Local Self-Government in MontenegroLex Localis - Journal of Local Self-Government

Obavjestenja iz nastave

Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni-Evroatlantske integracije

Evroatlantske integracije specijalističke studije - predavanje 13. 05. 2022.

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Rezultati kolokvijuma - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Rezultati popravnog kolokvijuma

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

POPRAVNI KOLOKVIJUM 26. 04. 2022.

Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Osnovi prava EU

Nova objava