Pravni fakultet

Biografija - Jovićević Marina




Biografija - Jovićević Marina

Dr Marina Jovićević rođena je 8. 6. 1987. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i
gimnaziju sa odličnim uspjehom. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore završila je
osnovne studije 2009. godine sa prosječnom ocjenom 9,67, kao i specijalističke studije na
ustavnopravno-političkom smjeru, 2010. godine, sa prosječnom ocjenom 10. Magistrirala je
2012. godine, takođe na ustavnopravnom smjeru Pravnog fakulteta UCG, odbranivši
magistarsku tezu pod naslovom: „Odgovornost šefa države pred ustavnim sudom u uporednom
pravu i u Crnoj Gori“. Iste godine upisala je doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta
Donja Gorica, koje je završila izradivši doktorsku disertaciju sa naslovom „EU
konstitucionalizam: izvori prava u Evropskoj uniji u svijetlu uporedne ustavnosti“ pod
mentorstvom prof. dr Budimira Košutića i odbranivši je sa odlikom 19. decembra 2018. godine.
U februaru 2011. godine izabrana je za saradnika u nastavi na ustavnopravnoj katedri Pravnog
fakulteta UCG. U toku studija nagrađena je većim brojem priznanja, među kojima su
najznačajnije godišnje nagrade Pravnog fakulteta za najbolje studente, nagrada Univerziteta
Crne Gore za najboljeg studenta Pravnog fakulteta za 2010. godinu, kao i nagrada „Oslobođenja
Podgorice – 19. decembar“. Dobitnik je stipendija Ministarstva vanjskih poslova „Vojvoda Gavro
Vuković“ i Fondacije Konrad Adenauer. Učestvovala je na većem broju domaćih i međunarodnih
naučnih konferencija. Objavila je veći broj naučnih radova. Govori engleski i služi se francuskim jezikom.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.