Nikola Dožić


Nikola Dožić
Šifra: 125162
Prezime i ime: Nikola Dožić
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke1MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster2PRAVO OSIGURANJA4 x 10 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster2MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne3NASLJEDNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo PoljeOsnovne3NASLJEDNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne3NASLJEDNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3NASLJEDNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4KOMPANIJSKO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne5TRGOVINSKO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne6MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vladimir Savković, Nikola Dožić Destimulativan zakonski okvir kao uzrok neuspjeha sustava dobrovoljnog mirovinskog osiguranja: studija crnogorskog slučaja kao pokazatelj važnosti financijskih poticajaRevija za socijalnu politiku
Opširnije