Nikola Dožić


Nikola Dožić
Šifra: 125162
Prezime i ime: Nikola Dožić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1POSLOVNO PRAVNA KLINIKA2 x 12 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke1MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2UVOD U GRAĐANSKO PRAVO0 x 0.5 x 40 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3STVARNO PRAVO0 x 0.5 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3PORODIČNO PRAVO0 x 0.5 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3NASLJEDNO PRAVO0 x 0.5 x 30 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4OBLIGACIONO PRAVO0 x 0.5 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4KOMPANIJSKO PRAVO0 x 01 x 30 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne5PRAVO EVROPSKE UNIJE1.5 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne5PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5TRGOVINSKO PRAVO0 x 0.5 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5PRAVO EVROPSKE UNIJE1 x 12 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO0 x 0.5 x 20 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne6GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO0 x 0.5 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne6POSLOVI ROBNOG PROMETA0 x 0.5 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo PoljeOsnovne6POSLOVI ROBNOG PROMETA3 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO3 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vladimir Savković, Nikola Dožić Destimulativan zakonski okvir kao uzrok neuspjeha sustava dobrovoljnog mirovinskog osiguranja: studija crnogorskog slučaja kao pokazatelj važnosti financijskih poticajaRevija za socijalnu politiku
Opširnije