Maja Lakičević


Maja Lakičević
Šifra: 135053
Prezime i ime: Maja Lakičević
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam i hotelijerstvo
1 Osnovi turističkog informacionog sistema1x4
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
2 Osnovi elektronike21
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
4 Analogna i digitalna elektronika2x11x(3B+2S)
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Specijalisticke
Turizam
8 Internet tehnologije i servisi1x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
2 Programski jezik I2x2
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Primijenjeno računarstvo
2 WEB programiranje- Java0.5x1S
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Specijalisticke
Hotelijerstvo
8 Internet tehnologije i servisi1x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Lekić, N., Lakičević Žarić, M., Orović, I. & Stanković, S.Adaptive gradient-based analog hardware architecture for 2D under-sampled signals reconstructionMicroprocessors and Microsystems
Opširnije