Nikola Bulatović

mr Nikola Bulatović

saradnik u nastavi | Elektrotehnički fakultet

Nikola Bulatović je rođen 20.12.1989. godine u Podgorici, Crnoj Gori. Osnovnu školu „Sutjeska“ u Podgorici završio je 2004. godine, tokom koje je ostvario zapažene rezultate na regionalnim i republičkim takmičenjima iz matematike. Nakon osnovne škole upisuje prirodno-matematički smjer gimnazije „Slobodan Škerović'' u Podgorici. Dobitnik je diplome „Luča A” za ostvarene rezultate kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi. Svoje akademsko obrazovanje započinje 2008. godine na Elektrotehničkom fakultetu u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Žarić, N., Spalevic, V., Bulatovic, N., Pavlicevic, N. & Dudic, B.Measurement of Air Pollution Parameters in Montenegro Using the Ecomar SystemInternational Journal of Environmental Research and Public Health
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović, N., Žarić, N., Djukanović, S., Radusinović, I. & Pejanović-Djurišić, M.An Example of Human-Centric Sensor Network: Be Responsible PlatformWireless Personal Communications

Obavjestenja iz nastave

Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Materijal za računske vježbe (školska godina 2020/2021)

Energetika i automatika-Programiranje I

Materijal za vježbe (školska godina 2020/2021)

Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja

Материјал за вјежбе (школска година 2021/2022)

Energetika i automatika-Programiranje I

Promjena termina laboratorijskih vježbi

Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje II

Материјал за рачунске вјежбе (школска година 2021/2022)

Energetika i automatika-Programiranje I

Laboratorijske vježbe za generaciju 2021/2022

Energetika i automatika-Programiranje I

Materijal za računske vježbe (školska godina 2021/2022)

Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Materijal za računske vježbe (školska godina 2021/2022)

Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Ažurirana treća prezentacija sa predavanja

Energetika i automatika-Programiranje I

Ažurirana treća prezentacija sa predavanja