Nikola Bulatović


Nikola Bulatović
Šifra: 135054
Prezime i ime: Nikola Bulatović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke1DIGITALNA OBRADA SLIKE0 x 01 x 10 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne1PRINCIPI PROGRAMIRANJA0 x 02 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAMagistarske1OSNOVI MAŠINSKOG UČENJA I VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA0 x 01 x 11 x 1
ETFRAČUNARIMaster1OSNOVI MAŠINSKOG UČENJA I VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE0 x 01 x 11 x 1
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne1APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI)0 x 00 x 0.66 x 2
ETFRAČUNARIMaster1DIGITALNA OBRADA SLIKE0 x 00 x 01 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne3PROGRAMIRANJE I0 x 01 x 11 x 3
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne3PROGRAMIRANJE I0 x 01 x 11 x 2
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne4WEB PROGRAMIRANJE0 x 00 x 02 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne4PROGRAMABILNI UREĐAJI I OBJEKTNO ORJENTISANO PROGR0 x 01 x 12 x 3
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne5PROGRAMIRANJE II0 x 01 x 10 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne6PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović, N., Žarić, N., Djukanović, S., Radusinović, I. & Pejanović-Djurišić, M.An Example of Human-Centric Sensor Network: Be Responsible PlatformWireless Personal Communications
Opširnije