Elektrotehnički fakultet

Biografija - Bulatović Nikola
Biografija - Bulatović Nikola

Nikola Bulatović je rođen 20.12.1989. godine u Podgorici, Crnoj Gori. Osnovnu školu „Sutjeska“ u Podgorici završio je 2004. godine, tokom koje je ostvario zapažene rezultate na regionalnim i republičkim takmičenjima iz matematike. Nakon osnovne škole upisuje prirodno-matematički smjer gimnazije „Slobodan Škerović'' u Podgorici. Dobitnik je diplome „Luča A” za ostvarene rezultate kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi.

Svoje akademsko obrazovanje započinje 2008. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Osnovne studije na studijskom smjeru Elektronika, telekomunikacije i računari završava 2011. godine sa prosječnom ocjenom 9,64. Nakon osnovnih studija usavršavanje nastavlja na smjeru Elektronika. Specijalističke studije završava sa prosječnom ocjenom 10,00 odbranivši specijalističku tezu: „Displeji bazirani na principu postojanosti vida“. Na trećoj godini osnovih studija je, zbog zapaženih rezultata, bio dobitnik priznanja od strane fakulteta za najbolje studente.

Tokom studija učestvovao je u izradi brojnih web, Android, iOS kao i hardverskih aplikacija i rješenja. Sa projektom pod nazivom “Smart Home” osvojio je takmičenje mladih pronalazača Crne Gore u aprilu 2012. godine. Kao član programerskog tima Elektrotehničkog fakulteta učestvovao je u izradi pobjedničkog softverskog projekta „Budi odgovoran“ na takmičenju “Otvorene ideje za Crnu Goru” u junu 2013. godine.

U januaru 2013. godine angažovan je od strane Elektrotehničkog fakulteta u sklopu projekta ''Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem'' Vlade Crne Gore. Iste godine je upisao magistarske studije na smjeru Elektronika, pod nastavnim mentorstvom Prof. dr Zorana Mijanovića. Takođe je, tokom ovog projekta, boravio tri mjeseca u Bratislavi, na Slovačkoj Akademiji Nauka, na Elektrotehničkom Institutu gdje je odradio dio istraživanja za svoju magistarsku tezu. Magistarske studije završava u julu 2014. godine, sa prosječnom ocjenom 10,00 odbranivši magistarsku tezu: „Razvoj skenirajućih metoda za istraživanje novih materijala i nanostruktura“.

Od septembra 2014. godine zaposlen je kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici gdje je angažovan na predmetima Programiranje 1, Programiranje 2, Digitalna obrada slike, Principi programiranja, Osnovi računarstva, Web dizajn, Aplikativni softver, Električna mjerenja. Takođe, kao istraživač na doktorskim studijama, bio je angažovan u okviru prvog centra uspješnosti u Crnoj Gori BIO-ICT, gdje je radio na istraživanjima za svoju doktorsku tezu kao i na razvoju novih IoT (Internet of Things) platformi.

Kao predvodnik i mentor crnogorske ekipe srednjoškolaca, učestvovao je na Olimpijadi u robotici FIRST Global Challenge 2018. i 2019. godine, u Meksiko Sitiju i Dubaiju, kao i 2020. godine na takmičenju koje se održalo online usljed pandemije COVID-19. Tim Crne Gore je na pomenutom takmičenju ostvario zapažene rezultate u hardverskom i softverskom razvoju robotskih sistema.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.