Nikola Bulatović


Nikola Bulatović
Šifra: 135054
Prezime i ime: Nikola Bulatović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
3 Programiranje I1x(2B+1S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
3 Programiranje I1x11x(2B+1S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
4 Programabilni uredjaji i objektno orjentisano programiranje1x12x(2B+1S)
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
4 Programiranje C++2
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
4 Programiranje II1x12x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
4 Programiranje II1x12x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari
7 Digitalna obrada slike1x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
7 Interaktivni dizajn III0.67x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
1 Aplikativni softver2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
1 Principi programiranja2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
4 Softversko inženjerstvo1x2
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
4 Web programiranje2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
5 Web dizajn1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović, N., Žarić, N., Djukanović, S., Radusinović, I. & Pejanović-Djurišić, M.An Example of Human-Centric Sensor Network: Be Responsible PlatformWireless Personal Communications
Opširnije