Biljana Ivanović

dr Biljana Ivanović

docent | Građevinski fakultet

Biljana IVANOVIĆ,Dr Sc, rođena je u Nikšiću. Za postignute uspjehe u osnovnoj i srednjoj školi nagra­đena je diplomama LUČA. Diplomirala je 1993. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2000. godine, odbranila je magistarsku tezu „Ergonomski faktori vozača u projektovanju puteva''. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Kvantifikacija faktora zahtijevane dužine preticajne preglednosti prema očekivanoj brzini u slobodnom toku dvotračnih puteva u konturnim uslovima...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE PUTEVA3 x 11 x 12 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1GRADSKE SAOBRAĆAJNICE2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PRIMJENA RAČUNARA1 x 10 x 03 x 1
GFINFRASTRUKTUREMaster2PROJEKTOVANJE PUTEVA3 x 11 x 11 x 1
GFINFRASTRUKTUREMaster2MODELIRANJE SAOBRAĆAJNICA2 x 10 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster3GRADSKE SAOBRAĆAJNICE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Biljana Ivanović, Abhijit Saha, Željko Stević, Adis Puška i Edmundas Kazimieras Zavadskas Selection of truck mixer concrete pump using novel MEREC DNMARCOS modelArchives of Civil and Mechanical Engineering
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Biljana Ivanović, Jelena Mitrović Simić ,Vuk Bogdanović , Valentina Mirović , Dillip Kumar Das and Vladimir JakovljevicA Novel Integrated Model under Fuzzy Environments as Support for Determining the Behavior of Pedestrians at Unsignalized Pedestrian CrossingsMathematical Problems in Engineering
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
B.Ivanović, N. Garunović i Z. TomanovićIstraživanje dužine puta preticanja u realnom prometnom tokuGrađevinar

Obavjestenja iz nastave