Građevinski fakultet

Biografija - Ivanović Biljana
Biografija - Ivanović Biljana

Biljana IVANOVIĆ,Dr Sc, rođena je u Nikšiću. Za postignute uspjehe u osnovnoj i srednjoj školi nagra­đena je diplomama LUČA. Diplomirala je 1993. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2000. godine, odbranila je magistarsku tezu „Ergonomski faktori vozača u projektovanju puteva''.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Kvantifikacija faktora zahtijevane dužine preticajne preglednosti prema očekivanoj brzini u slobodnom toku dvotračnih puteva u konturnim uslovima Crne Gore, odbranila je na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, juna 2016. Godine.

Od novembra 1994. godine radi kao saradnik u nastavi na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na Katedri za saobraćajnice. Godine 2000. na istom fakultetu je izabrana u zvanje asistenta, a 2015. u zvanje stručnog saradnika.

 

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.