Biljana Ivanović


Šifra: 160155
Prezime i ime: Biljana Ivanović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 8.580
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj (2017.)
2 Osnove saobraćajne infrastrukture2x12x2
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo 2017.
3 Osnovi saobraćajnica2x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
7 Gradske saobraćajnice (s)1x12x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
7 Primjena računara (s)1x13x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
7 Projektovanje puteva3x11x12x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
B.Ivanović, N. Garunović i Z. TomanovićIstraživanje dužine puta preticanja u realnom prometnom tokuGrađevinar
Opširnije