Biljana Ivanović


Biljana Ivanović
Šifra: 160155
Prezime i ime: Biljana Ivanović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE PUTEVA3 x 11 x 12 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1GRADSKE SAOBRAĆAJNICE2 x 11 x 12 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1PROJEKTOVANJE RASKRSNICA2 x 12 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE.2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PRIMJENA RAČUNARA1 x 10 x 03 x 1
GFINFRASTRUKTUREMaster2PROJEKTOVANJE PUTEVA3 x 11 x 11 x 1
GFINFRASTRUKTUREMaster2MODELIRANJE SAOBRAĆAJNICA2 x 11 x 11 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PLANIRANJE I SISTEMI SAOBRAĆAJA0 x 0.33 x 11.67 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne3OSNOVI SAOBRAĆAJNICA.2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
B.Ivanović, N. Garunović i Z. TomanovićIstraživanje dužine puta preticanja u realnom prometnom tokuGrađevinar
Opširnije