Katarina Mirković

dr Katarina Mirković

saradnik u nastavi dr | Građevinski fakultet

Katarina Mirković (rođ. Miljanović) rođena je 20. avgusta 1964. godine u Podgorici.  Osnovnu i srednju školu  završila je u Podgorici gdje je maturirala 1983. godine. Na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirala je 1993. godine, na odsjeku za sobraćajnice sa temom  diplomskog rada: "Idejno rješenje glavne saobraćajnice u Rijeci Crnojevića".  Poslije diplomske studije na Građevinskom fakultetu u Podgorici, smjer Saobraćajni,  upisala je  školske 2006./2007. godine. Magistarski  rad pod nazivom...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mirković K., Tošić N., Mladenivić G.Effect of Different Types of Fly Ash on Properties of Asphalt MixturesAdvances in Civil Engineering
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radović N.Mirković K.Šešlija M.Peško I.Output and Performance Based Road Maintenance Contracting - Case Study SerbiaTehnicall Gazette

Obavjestenja iz nastave