Katarina Mirković

dr Katarina Mirković

saradnik u nastavi dr | Građevinski fakultet

Katarina Mirković (rođ. Miljanović) rođena je 20. avgusta 1964.godine u Podgorici.  Osnovnu i srednju školu je završila  u Podgorici gdje je maturirala 1983. godine. Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore  upisala je 1983. godine. Diplomirala je  u decembru 1993. Godinena Saobraćajnom smjeru. Stručni ispit za diplomiranog inženjera građevinarstva, saobraćajnog smjera,  položila je u junu 2005.godine pred Komisijom Inženjerske komore Crne Gore. Poslije diplomske studije na Građevinskom fakultetu u Podgorici,...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA0 x 01 x 11 x 2
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJMaster1DRUMSKE SAOBRAĆAJNICE2 x 12 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE1.8 x 1.67 x 11.33 x 1
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne2OSNOVE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE2 x 12 x 20 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster2PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA0 x 02 x 11 x 1
GFINFRASTRUKTUREMaster2GORNJI STROJ ŽELJEZNICA0 x 01 x 11 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2GORNJI STROJ ŽELJEZNICA0 x 0.67 x 11.33 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2ŽELJEZNIČKE STANICE0 x 0.33 x 1.67 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3PUTEVI I ŽELJEZNIČKE PRUGE0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne3OSNOVI SAOBRAĆAJNICA1.8 x 11 x 20 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3GRADSKE SAOBRAĆAJNICE0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mirković K., Tošić N., Mladenivić G.Effect of Different Types of Fly Ash on Properties of Asphalt MixturesAdvances in Civil Engineering
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radović N.Mirković K.Šešlija M.Peško I.Output and Performance Based Road Maintenance Contracting - Case Study SerbiaTehnicall Gazette

Obavjestenja iz nastave

Građevinarstvo (2017)-Osnovi saobraćajnica

Novi termini polaganja ispita

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Kolovozne konstrukcije

Novi termini polaganja ispita

Građevinarstvo (2017)-Osnovi saobraćajnica

Promjena termina polaganja zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Kolovozne konstrukcije

Promjena termina polaganja zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Kolovozne konstrukcije

Obavještenje I kolokvijum

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Obavještenje

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Obavjestenje

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Termin održavanja ispita

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Termini održavanja predavanja i vježbi

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Termin predavanja i vjezbi

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Kolovozne konstrukcije

Obavjestenje-vježbe

Građevinarstvo (2017)-Osnovi saobraćajnica

Nova objava - 07.12.2020 OS - XII predavanje